O škole

ZŠ a MŠ Studenec je málotřídní škola se dvěma třídami pro 1. – 5. ročník.

Součástí školy je i školní družina.

V budově je rovněž umístěna mateřská škola se dvěma odděleními.

Pro druhé oddělení MŠ byla dočasně uvolněna učebna základní školy.

Školu navštěvuje v roce 2017/2018 30 žáků a MŠ 35 dětí.

Součástí školy je i školní jídelna s vývařovnou. Školní jídelna nevaří pro cizí strávníky

Budova školy je umístěna na samostatném školním pozemku na severním okraji obce poblíž sportovního areálu u sokolovny.

Škola i školka je dobře vybavena. Prostředí ve škole je příjemné a podnětné.

Školu a školku navštěvují děti ze Studence, Okarce a části Zelená Hospoda, Náměště nad Oslavou, Kozlan a Koněšína.

Škola je již od roku 2010 v síti zdravých škol, má každoročně zpracované projekty zaměřené na zdravý životní styl, zdravou výživu, pohyb v přírodě a stará řemesla. V uplynulých dvou letech se nám povedlo vybudovat v rámci projektu cvičnou kuchyňku.

Od února 2017 je škola i školka zapojena do projektu zjednodušeného financování – Šablony MŠ a ZŠ I. Projekt je zaměřen na vzdělávání v gramotnostech, logopedii a na práci s dvouletými dětmi. Rovněž byla díky projektu vytvořena pozice chůvy v MŠ a školního asistenta v ZŠ. Projekt je nastaven na dva roky tedy do ledna 2019.

Budova školy si stále zachovává původní historický charakter z roku 1933. V letošním školním roce probíhá velká rekonstrukce spojená s výměnou oken, zateplením budovy a provedením hydroizolací v suterénu budovy. Ve škole bude umístěna i nová vzduchotechnika a podle možností zřizovatele provedena částečná rekonstrukce topného systému a elektroinstalace.

Výuka angličtiny je zařazena již od první třídy a seznamování s jazykem probíhá i v rámci předškolní výchovy.

Podle potřeby je zařazováno doučování žáků.

Škola se podílí i na veřejném životě v obci a pořádá každoročně několik akcí pro veřejnost.(Adventní a jarní koncerty v kapli sv. Václava, vítání občánků, setkání důchodců a další nepravidelná veřejná vystoupení.

V budově školy je pravidelné cvičení jógy pro dospělé, výtvarné dílny pro rodiče a děti apod. (Pletení z pedigu, keramika, adventní věnce, velikonoční tvoření….)

Jednou týdně se schází sportovně turistický kroužek. Škola pořádá již několik let společně se Sokolem Studenec, ČSŽ, OÚ Studenec a Okarec Sportovní pětiboj pro malé školy z okolí.

Mládež, učitelé a děti zajišťují rovněž pravidelně Tříkrálovou sbírku v měsíci lednu.

Tradiční je rovněž i každoroční spaní ve škole k výročí H.CH. Andersena a společné čtení knih dětí i rodičů.

Škola poskytuje po dohodě i ubytování různým dětským organizacím (Junák, Pionýr a Sokol).

Rovněž jsou prostory po dohodě k dispozici místním společenským organizacím.

Všechny školní akce jsou prezentovány v naší fotogalerii.

Jsme partnerem projektu Individualizace a evaluace - cesta ke klíčovým kompetencím
Jsme partnerem projektu Individualizace a evaluace - cesta ke klíčovým kompetencím

Základní škola a mateřská škola, Studenec, okres Třebíč realizuje od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019 projekt zjednodušeného vykazování - Šablon.